Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników Serwisu znajdującego się pod https://www.blotpracownia.pl

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 jest Spółdzielnia Socjalna Pracownia Sitodruku z siedzibą w 92-318 Łódź, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 135, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000432661, REGON 101465850, NIP 7282790895

Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w Serwisie BLOT są przekazywane bezpośrednio przez  Kupującego poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora Serwisu w czasie wizyty Kupującego w Serwisie. Podanie danych osobowych przez Kupującego  jest dobrowolne, jest jednak niezbędne w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zakres zbieranych danych osobowych

1. Dane kupujących

Użytkownik, który dokonuje zakupu w serwisie BLOT będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki. Jeśli użytkownik zdecyduje się na założenie profilu w serwisie BLOT – operator będzie także przetwarzał historię zamówień złożonych przez Kupującego.

2. Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub email.

W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego oraz zwrotnego adresu email.

3. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w serwisie BLOT.

Podczas wizyty w serwisie BLOT system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji , a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlania linku serwisu BLOT w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki.

Cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży.

2. Dane Kupujących, którzy zdecydowali się założenie profilu w serwisie BLOT są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień.

3. Adres email wpisany w formularzu zamówienia produktu/usługi będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi operatora serwisu, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymanie.

4. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z operatorem serwisu BLOT będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

5. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora serwisu BLOT będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

Pliki cookies

Operator serwisu BLOT wykorzystuje pliki Cookiem w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki Cookiem pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

Pliki Cookiem są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu BLOT. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki Cookiem zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu BLOT nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Kupującego zbierane przez operatora serwisu BLOT będą udostępniane w przypadku gdy Kupujący wybierze przesyłkę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Operator przekaże firmie kurierskiej dane obu stron transakcji w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy produktu. Operator serwisu przekaże firmie kurierskiej następujące dane: imię i nazwisko nadawcy/odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez nadawcę/odbiorcę.